Последование ко святому причащению

^ Его́ же, 8-я

Не́смь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кро́в души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты́, я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне́, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты́ еди́н созда́л еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мо́й по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе́: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся́, в лице́ Твои́х друго́в вчини́л еси́, Еди́н сы́й благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

^ Моли́тва 6-я,святого Симео́на Нового Богосло́ва

От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскверне́ны, приими́ моле́ние, Христе́ мо́й, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Да́ждь ми́ дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Христе́ мо́й, па́че же и научи́ мя́, что́ ми́ подоба́ет твори́ти и глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где́ обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́га моего́, Влады́ки и Христа́ моего́. Я́коже ону́ не отри́нул еси́ прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве: Твои́ же ми́ пода́ждь но́зе, и держа́ти и целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя́ слеза́ми мои́ми, очи́сти мя́ и́ми, Сло́ве. Оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми́ пода́ждь. Ве́си зо́л мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́же мо́й, Тво́рче мо́й, Изба́вителю мо́й, ниже́ ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли ча́сть не́кая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ су́ть. Ви́ждь смире́ние мое́, ви́ждь тру́д мо́й ели́к, и грехи́ вся́ оста́ви ми́, Бо́же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию, и душе́ю сокруше́нною, нескве́рных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется вся́к яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем; Ты́ бо ре́кл еси́, Влады́ко мо́й: вся́к яды́й Мою́ Пло́ть, и пия́й Мою́ Кро́вь, во Мне́ у́бо се́й пребыва́ет, в не́мже и А́з е́смь. И́стинно сло́во вся́ко Влады́ки и Бо́га моего́: боже́ственных бо причаща́яйся и боготворя́щих благода́тей, не у́бо е́смь еди́н, но с Тобо́ю, Христе́ мо́й, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим ми́р. Да у́бо не еди́н пребу́ду кроме́ Тебе́ Живода́вца, дыха́ния моего́, живота́ моего́, ра́дования моего́, спасе́ния ми́ру. Сего́ ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною избавле́ния мои́х прегреше́ний прошу́ прия́ти ми́, и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже ре́кл еси́, со мно́ю треокая́нным: да не кроме́ обре́т мя́ Твоея́ благода́ти, преле́стник восхи́тит мя́ льсти́вне, и прельсти́в отведе́т боготворя́щих Твои́х слове́с. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю, и те́пле вопию́ Ти́: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу прише́дшую, та́ко приими́ мя́ блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною, ны́не бо к Тебе́ приходя́, ве́м, Спа́се, я́ко и́ный, я́коже а́з, не прегреши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же а́з соде́ях. Но сие́ па́ки ве́м, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит Бо́га моего́ мно́гое долготерпе́ние, и человеколю́бие кра́йнее; но ми́лостию состра́стия те́пле ка́ющияся, и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Божества́ Твоего́ соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и А́нгелом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши и́м мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя́, сия́ вперя́ют мя́, Христе́ мо́й. И дерза́я Твои́м бога́тым к на́м благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся трава́ сы́й, и стра́нно чу́до, ороша́ем неопа́льно, я́коже у́бо купина́ дре́вле неопа́льне горя́щи. Ны́не благода́рною мы́слию, благода́рным же се́рдцем, благода́рными удесы́ мои́ми, души́ и те́ла моего́, покланя́юся и велича́ю, и славосло́влю Тя́, Бо́же мо́й, я́ко благослове́нна су́ща, ны́не же и во ве́ки.

^ Моли́тва 2-я , святого Иоа́нна Златоустого

Го́споди Бо́же мо́й, ве́м, я́ко не́смь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кро́в вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же ве́сь пу́ст и па́лся е́сть, и не и́маши во мне́ ме́ста досто́йна е́же главу́ подклони́ти: но я́коже с высоты́ на́с ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в до́м смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне́ блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне́ гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти́ ся́; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ у́ст и нечи́стых, целу́ющих Тя́, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя у́ст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Но да бу́дет ми́ у́гль пресвята́го Твоего́ Те́ла, и честны́я Твоея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти, и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твоего́, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сы́й Свя́т, Влады́ко, освяти́ мою́ ду́шу и те́ло, у́м и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя́ обнови́, и вкорени́ стра́х Тво́й во удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́; и бу́ди ми́ помо́щник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мо́й, сподобля́я мя́ и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей и пречи́стых си́л, и все́х святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь

Аннотация:

Молитвы утренние и вечерние. Последование ко святому причащению. Читает диакон Алексей Карпунин.

В записи использованы песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля).

Правило ко Святому Причащению

Начало

Псалмы: 22, 23, 115

Тропари: «Беззакония моя презри, Господи…»

Псалом 50

Каноны совмещенные. Песнь 1

Каноны совмещенные. Песнь 3

Каноны совмещенные. Песнь 4

Каноны совмещенные. Песнь 5

Каноны совмещенные. Песнь 6

Каноны совмещенные. Песнь 7

Каноны совмещенные. Песнь 8

Каноны совмещенные. Песнь 9

Молитва ко Господу Иисусу Христу

Царице моя преблагая

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва Ангелу Хранителю

Каноны ко Святому Причащению. Песнь 1

Каноны ко Святому Причащению. Песнь 3

Каноны ко Святому Причащению. Песнь 4

Каноны ко Святому Причащению. Песнь 5

Каноны ко Святому Причащению. Песнь 6

Каноны ко Святому Причащению. Песнь 7

Каноны ко Святому Причащению. Песнь 8

Каноны ко Святому Причащению. Песнь 9

Достойно есть

Трисвятое по Отче наш

Тропари «Помилуй нас, Господи…»

Господи помилуй

«Хотя ясти…»

Молитва Василия Великого 1-я

Молитва Иоанна Златоустого 2-я

Молитва Симеона Метафраста 3-я

Молитва Иоанна Дамаскина 4-я

Молитва Василия Великого 5-я

Молитва Симеона Нового Богослова 6-я

Молитва Иоанна Златоустого 7-я

Молитва Иоанна Златоустого 8-я

Молитва Иоанна Златоустого 9-я

Молитва Иоанна Дамаскина 10-я

Молитва Иоанна Златоустого: «Верую, Господи и исповедую…»

Молитва Симеона Метафраста: «Се приступаю…»

Молитва «Вечери Твоея…»

Стихира: «Боготворящую кровь…»

Тропари: «Услади мя еси…»

Молитва «Владыко человеколюбче…»

Молитва «Вечери Твоея…»

Молитвы утренние

Начало обычное. Трисвятое по Отче наш

Тропари Троичные. Господи помилуй

Молитва ко Пресвятой Троице

Приидите, поклонимся. Псалом 50

Символ веры

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Молитва 2-я, того же святого

Молитва 3-я, того же святого

Молитва 4-я, того же святого

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Молитва 6-я, того же святого

Молитва 7-я, Песнь полунощная ко Пресвятой Богородице

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Молитвы: Богородице Дево радуйся…, Спаси, Господи, люди твоя…

Достойно есть. Отпуст

Молитвы на сон грядущим

Начало обычное. Трисвятое по Отче наш

Тропари

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Молитва 5-я

Молитва 6-я

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы,по числу часов дня и ночи)

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице. Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю Взбранной воеводе…

Кондак богородице. Молитва святого Иоанникия

Достойно есть

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Молитва: Просвети очи…

Молитва Честному Кресту: Да воскреснет Бог…

Молитвы: Ослаби, остави…, Ненавидящих и обидящих нас прости

Исповедание грехов повседневное

Возрастное ограничение: 12+

Дата написания: 2013
Правообладатель: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви (аудио)

^ Псало́м 50

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя́; я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х ро́ди мя́ ма́ти моя́. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

^ Моли́тва 1-я, Васи́лия Великого

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни́ в пло́ть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны́ неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Са́м, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне́, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и не́смь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты́, Го́споди, незло́бив сы́й, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты́ бо ре́кл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тся и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши все́м спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и а́з, а́ще и недосто́ин е́смь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Тво́й оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ бы́в, не отчаява́ю своего́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, гре́х взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя́ соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х ча́сть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне́ живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Е́й, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мо́й, и да не в су́д ми́ бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недосто́йне те́м причаща́тися, но да́ждь ми́, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти ча́сть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем суди́щи Твое́м: я́ко да и а́з со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х бла́г, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя́, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

^ Моли́тва 3-я, Симео́на Метафра́ста

Еди́не чи́стый и нетле́нный Го́споди, за неизрече́нную ми́лость человеколю́бия на́ше все́ восприе́мый смеше́ние, от чи́стых и де́вственных крове́й па́че естества́ ро́ждшия Тя́, Ду́ха Боже́ственнаго наше́ствием, и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Христе́ Иису́се, прему́дросте Бо́жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная страда́ния восприе́мый, кре́ст, гво́здия, копие́, сме́рть, умертви́ моя́ душетле́нныя стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погреби́ моя́ благи́ми по́мыслы лука́вая сове́тования, и лука́вствия ду́хи разори́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя́ грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне́ покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие, и сие́ десны́м Отца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя́ прича́стием святы́х Твои́х Та́ин десну́ю ча́сть спаса́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Твоего́ Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ ученики́ соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки приити́ суди́ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и мне́ усре́сти Тя́ на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя́, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Подготовка к Причастию – проще, чем вы думали!

Раньше люди причащались без подготовки. Потом правило росло-росло и сейчас оно такое большое, что превратилось в стену между Христом и верующими. Стену между Богом и беременными, родившими, многодетными, слабыми, больными, новоначальными и школьниками.

Дьявол уловил в этот капкан кучу народа , которые теперь думают, что Причастие – это только награда праведника, который “всё вычитал”. И не знают, что прежде всего – это спасение для грешника.

Люди думают, что нужно обязательно поститься три дня, прочитать три канона, Последование, утренние и вечерние молитвы, ещё со всеми помириться, быть на вечерней службе, исповедаться, прийти натощак иначе причаститься нельзя ! Так думал и я, пока не стал священником.

Есть ли каноны?

Каноны и правила Православной Церкви требуют причащения натощак (если человек не при смерти) и воздержания от брачного ложа накануне . На пост, молитвы и исповедь перед Причастием – каноны не указывают. Это благочестивая традиция. Она помогает человеку настроиться.

Пост перед причастием

Три дня поста – это для тех, кто давно не причащался. Если вы причащаетесь раз в неделю / в месяц, достаточно поста в среду и пятницу. Да, в субботу не нужно поститься. Священники не постятся. Да и мирян за это раньше отлучали от Церкви, читайте 64 апостольское правило:

К слову, правила апостолов (8-е и 9-е) требуют отлучать от Церкви и тех, кто был на Литургии и не причастился , и тех, кто не причащался 3 недели .

Последование ко Святому Причащению

Состоит оно из двух частей. I. Канон ко причащению II. молитвы перед причащением. Молитвы эти начали появляться в 4-6 веках. Во времена Иоанна Златоуста их читали, стоя в длинной очереди к Чаше. В 11-12 вв. Последование вошло в практику в монастырях. А в 14 веке и среди мирян.

Чтение канона занимает 15 минут, молитв – ещё 20. Взрослого здорового человека без этого канона я не допускаю. Потому что не найти 15 минут на молитву – на мой взгляд – крайнее неуважение к Тайнам Христовым. А вот со школьника – уже не требую. Здесь родители должны встать с ребёнком дома и сказать: “помолись с нами перед Причастием немного”. Это на их совести. Заметил, что дети сами молиться ещё стесняются .

Три канона

Три канона – Покаянный, Богородице и Ангелу-хранителю – вошли в правило ещё позже. Читал где-то у прав. Иоанна Кронштадтского совет священникам: “не запрещайте прихожанам читать три канона, потому что это хорошая благочестивая народная традиция(привожу по памяти, кто найдёт, скиньте ссылку) .

С 1990-е годы это стало нормой, и теперь священники это требуют. Но некоторые считают (в их числе и я), что делать чтение этих канонов и акафистов обязательным условием для причастия неверно.

Но читать их очень советую! Чтобы легче было распределите их на неделю. Можно заменять акафистами, другими канонами. Духовная жизнь человека должна быть интересной и разнообразной. Иногда прошу не читать эти каноны тех, кто причащается впервые и может их не осилить.

Исповедь

В Православной Греции редкому священнику разрешено исповедовать. Поэтому там исповедь и причастие – никак не связаны, и это норма. У нас без исповеди к Чаше не пускают . И это хорошо! Так, человек с улицы, зашедший поставить свечку – не согрешит. Но если Вы причащаетесь как надо – каждое воскресенье, не нужно копаться в себе, ища грехи . Совесть не обличает – просто благословитесь на Причастие у знакомого батюшки.

Хорошие священники

Всё чаще слышу призывы священников причащаться часто! А вот слова известного блогера, потомственного священника Павла Островского:

Какие трезвые и смелые слова!

Вы должны понимать, что священники разные бывают. Поговорите с батюшкой на исповеди, определите с ним частоту причащения и размер правила. Если не нашли понимания, поищите другого священника. Как говорится, “Каждый выбирает для себя. “

Выводы

В Причащении Тела и Крови Христовых – весь смысл духовной жизни. Если Вы верный христианин, поститесь в среду и пятницу, то прочитав Последование перед причащением и очистив совесть на исповеди, Вы можете натощак приступать к Чаше.

Если Вы беременная или кормящая, поститься нельзя. Если Вы можете прийти только на Литургию с ребёнком – найдите священника, который будет Вас причащать вместе с младенцем.

Если Вы при смерти, ни один священник не потребует с вас никакой подготовки, приедет и причастит. Если здоровы, старайтесь читать в течение недели каноны и акафисты. Желаю всем непрестанного и всегда достойного причащения Святых Христовых Таин!

Источник статьи:

Таинство обряда. Что такое причастие? Почему оно так важно в православии?

Причастие – празднование периода, когда совершилось пророчество: наступила смерть Христа через страдание и его Воскресение. При этом совершается обряд вкушения хлеба и вина, которые принимаются за кровь и тело Сына Божьего. Причем так повелел сам Иисус на Вечере. Он взял хлеб, преломив, сказал: «Сие – тело мое, примите его». То же самое произошло с вином. Христос, налив в чашу, произнес: «Сие – кровь моя».

Задолго до Пасхи, Вечери Господней Иисус говорил, что будет дадена пища, пребывающая в Жизнь Вечную, которую принесет с собой Сын Божий.Также сказано, что Иисус – хлеб жизни, который спустился с небес. Это поясняет особенности проведения обряда причастия по православным канонам. Когда это было изречено Христом, никто не понял, о чем речь шла.  Можно было лишь предположить, что Иисус предлагает себя вместо пищи (буквальное значение слов).

Изначально Евхаристия проводилась вечером (в ветхозаветной традиции, так поминалась Вечеря Господня). Позднее в Византии она была перенесена (на утро). Этому также предшествовал пост. Традиции и обряды постоянно менялись. Неизменным оставался сам принцип употребления «тела и крови Христа». При этом совершалось молитвенное правило.

Священнослужители православной религии поясняют важность обряда причастия так: когда вкушается «тело и кровь Христа», это приближает к Господу. При употреблении хлеба и вина верующие приобщаются к жизни вечной так же, как когда-то отделились от Всевышнего, что тоже произошло через пищу

Учитывая, что единение с Богом – наиболее священное таинство, соответственно и причащение тоже является главенствующим обрядом.

Особенные свойства «тела и крови Христа»: очищение тела и души человека, при этом происходит освящение, а вместе с тем обеспечивается духовная пища, которая приближает верующего к совершенству. Тот факт, чтопри выполнении человеком таинства Крещения Бог общается посредством энергии, а во время причастия – через самое существо, что делает обряд вкушения «тела и крови Христа» наиболее важным для православного верующего.

Главный принцип таинства причащения – преложение (пресуществление). Этот термин означает превращение хлеба и вина в тело и кровь Христа. При выполнении таинства используют особые вещества: вино – крепленое Кагор, хлеб – квасной. Среди традиций православной религии отмечают необходимость разбавления крепленого вина горячей водой. Это позволяет сделать питие более близким по свойствам с кровью.

Отмечают еще один обряд, составляющий таинство омовения ног. Выполняют его в Великий четверг. При этом верховный священнослужитель омывает ноги 12-ти священникам. Это олицетворяет Вечерю Господню.

^ Псало́м 115

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, а́з же смири́хся зело́. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: вся́к челове́к ло́жь. Что́ возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми́? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́. О, Го́споди, а́з ра́б Тво́й, а́з ра́б Тво́й и сы́н рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреди́ тебе́, Иерусали́ме.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия. (Трижды с тремя поклонами)

Как вести себя перед обрядом?

Учитывая, что во время причастия верующий прикасается к святыне, необходимо очистить тело и душу прежде, чем переходить к совершению таинства. Для этого ограничивают себя в пище (придерживаются поста) и читают молитвенные тексты.

Подробнее о том, какие рекомендации положено выполнять причастнику (человеку, готовящемуся к причастию):

  • соблюдается пост (рекомендуется 3 дня не употреблять мясо, а также молочные продукты);
  • в течение нескольких дней (пока верующий ограничивает себя в животной пище) нужно отказываться от развлечений, одновременно читается Евангелие, духовная литература;
  • произносится молитва трехканонник (совмещенный, т. к. объединяет три канона: покаянный, обращенный к Иисусу Христу, молебный – ко Богородице, канон Ангелу-Хранителю);
  • днем ранее в вечерние часы посещается Богослужение, главная цель – исповедаться, но служба также важна для души, особенно на этапе подготовки к причастию;
  • начиная с полуночи в преддверии дня, когда планируется совершать таинство причастия, вплоть до проведения самого обряда не следует употреблять пищу, рекомендуется пить воду;
  • в день совершения таинства причащения не следует курить;
  • непосредственно перед обрядом нужно заранее совершить крестное знамение, если сделать это позднее, можно случайно задеть святыню;
  • руки перед собой складывают крестообразно;
  • подходя к чаше, произносят свое имя, принимают дар, целуют.

Когда все основные действия были выполнены, нужно отойти на запивку, при этом не следует параллельно выполнять крестное знамение или другие действия. По окончании причастия рекомендуется прочитать акафист (благодарственные молитвы). Все необходимые тексты можно найти в молитвослове или на бесплатных религиозных онлайн ресурсах. Если нет под рукой молитвослова, необходимо скачать молитвенные тексты, которые понадобятся.

При этом читают последование ко святому причащению, состоит оно из канона и других молитв, например, отмечают Правило для готовящихся служити. В период Светлой Седмиц добавляют еще Пасхальный канон.

^ Псало́м 23

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси́ живу́щии на не́й. То́й на моря́х основа́л ю́ е́сть, и на река́х угото́вал ю́ е́сть. Кто́ взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто́ ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чи́ст се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Се́й прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Се́й ро́д и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная; и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь си́л, То́й е́сть Ца́рь Сла́вы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector